Samarbeid og læring i Russland

I mai 2014 var en gruppe russiske journaliststudenter på besøk i Volda. De kom fra Lobachevsky State University i storbyen Nizhny Novogorod i Russland. I Volda deltok de russiske studentene på forelesninger og workshops sammen med norske journaliststudenter og en gruppe studenter fra journalistutdanningen ved Södertörns Högskola i Stockholm.

Nå er det tid for gjenvisitt. I slutten av oktober drar en gruppe norske og svenske journaliststudenter til Nizhny Novogord. Studentene skal lære hverandres land og kultur å kjenne, og de skal få kunnskap om historie, politikk og levesett i en fremmed region. Målet er forståelse og kontakt. Et spesielt fokus vil bli rettet mot det multikulturelle og multietniske samfunnet som preger regionen rundt Nizhny Novgorod.

Turen til Russland gir også muligheter for å sikre seg fem studiepoeng gjennom å lage en medieproduksjon.  Det vil etter hvert komme rapporter og reportasjer fra reisen på denne bloggen.

Initiativtaker til prosjektet er Menneskerettighetsakademiet i Oslo. Denne organisasjonen har de siste årene arrangert kurs på flere journalistutdanninger i Russland der lærere fra Høgskolen i Volda har deltatt som forelesere.

Nizhny Novgorod (tidligere Gorky) er Russland femte største by, med 1.3 millioner innbyggere. Byen ligger om lag en times flytur øst for Moskva, eller 4-5 timer med tog. Den var inntil 1990 en «lukket» by, stengt for utlendinger. Lobachevsky State University har om lag 40.000 studenter. Universitetet har de siste årene satset mye på internasjonalisering og kontakt med samarbeidspartnere i andre land.

Leave a Reply