Samarbeid og læring i Russland

I mai 2014 var en gruppe russiske journaliststudenter på besøk i Volda. De kom fra Lobachevsky State University i storbyen Nizhny Novogorod i Russland. I Volda deltok de russiske studentene på forelesninger og workshops sammen med norske journaliststudenter og en gruppe studenter fra journalistutdanningen ved Södertörns Högskola i Stockholm. Nå er det tid for gjenvisitt. […]